سیاست‌ها و استراتژی آموزشی

  اهداف و وظايف

  دانشگاه صنعت نفت در راستای انجام تکالیف و وظائف خود در زمینه تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز صنعت نفت کشور، اقدام به فعالیت در حوزه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی نموده است. این فعالیت توسط معاونت آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه و واحدهای زیر مجموعه آن معاونت جهت نیل به اهداف زیر اجرا می‌گردد:

  1. متناسب‌ساختن دانش، تخصص، مهارت، نگرش، شایستگی‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای کارکنان صنعت نفت با مشاغل آ‌ن‌ها

  2. تربیت منابع انسانی مستعد و شایسته متناسب با نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای به روز و در سطح تراز جهانی

  3. ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش فنی مربوط به تجهیزات و فناوری‌های نوظهور مرتبط با عملیات بالادستی و پایین‌دستی و آشنانمودن کارکنان و مدیران صنعت نفت با این دسته از فناوری‌ها از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و حرفه‌ای، تورهای علمی - آموزشی با همکاری متخصصین خارجی، نهادها و سازمان‌های بین المللی و یا تخصصی خارجی معتبر در حوزه صنعت نفت

  4. اجرای کامل فرآیند آموزش کارکنان و مدیران صنعت نفت شامل نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی

  5. ارائه خدمات آموزشی حرفه‌ای و تخصصی به شركت‌های وابسته به صنعت نفت در سراسر كشور با توجه به وجود تنوع امكانات آموزشی و خوابگاهی دانشگاه

  6. تقویت و ایجاد مراکز و مجتمع‌های آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای به منظور توانمندسازی مدیران و کارشناسان صنعت نفت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی

  7. شناسایی مجموعه نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای کارکنان و کارشناسان صنعت نفت متناسب با وظایف و مدل‌های شایستگی در مشاغل مورد نظر وزارت نفت و طراحی، تدوین و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز

  8. شناسایی، ممیزی و ایجاد بانک اساتید و مربیان آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای صنعت نفت

  9. رفع نیازهای مربوط به فعالیت‌ها و آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت نفت در دانشگاه

  10. برنامه‌ریزی جهت پاسخگویی به نیازهای مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای کارکنان و کارشناسان صنعت نفت در در حوزه‌های اولویت‌دار صنعت نفت مانند مدیریت دارایی‌های فیزیکی، HSE، حفاری و هیوت از طریق ایجاد و توسعه مراکز خدمات تخصصی و حرفه‌ای مرتبط در دانشگاه

  11. تقویت و ایجاد مراکز و مجتمع‌های آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای در دانشگاه

  فعالیت‌های معاونت آموزش‌های حرفه‌ای و آزاد دانشگاه صنعت نفت به عنوان متولی انجام امور مرتبط با آموزش‌های مهارتی، تخصصی و حرفه‌ای در دانشگاه، برای دستیابی به اهداف فوق به سه بخش اصلی تقسیم می‌شوند:

  الف) ایجاد ارتباط نزدیک با صنعت

  1. شناسایی شرکت‌های هدف (درون صنعت + برون صنعت)

  2. تهیه فهرست شرکت‌هائی که طرف قرارداد هستند

  3. شناسائی شرکت‌هائی که طرف قرارداد نیستند

  4. تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت‌ها

  · برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان

  · انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

  · پایش تفاهم‌نامه و انعقاد قرارداد و نظارت

  · کنترل و اخذ بازخورد از شرکت‌ها (برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه یا سه ماهه)

   ب) توسعه ظرفیت‌های دانشگاه (زیرساخت‌های لازم)

  1. شناسائی دوره‌های مورد نیاز کوتاه‌مدت و بلندمدت صنعت نفت

  2. تشکیل بانک اطلاعاتی مدرسین دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی (دانشگاهی و صنعتی)

  3. توسعه فضاهای مناسب جهت برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف

  · توسعه و تقویت فضاهای موجود

  · شناسایی  فضاهای جدید

  4. توسعه فناوری‌های موردنیاز روز برای اجرای دوره‌های آموزشی

  5. توسعه رویکردهای جدید و نوین آموزش در یادگیری و آموزش حرفه‌ای کارکنان

  6. ایجاد تشکیلات گروهی برای مدرسین صنعت نفت جهت انتقال تجربیات (مانند باشگاه مدرسین)

  7. بررسی و نظارت بر نظام پرداخت حق‌التدریس مدرسین و اصلاح آن در صورت لزوم

  ج) توسعه بازاریابی و فعالیت‌های تبلیغاتی

  1. برگزاری مصاحبههای معرفی خدمات با مسئولین جامعه هدف

  2. طراحی و ایجاد بسترهای اطلاع‌رسانی در حوزه خدمات مربوطه مانند ایجاد پایگاه اینترنتی، طراحی بروشور و...

  3. ایجاد بستر و فراهم نمودن ابزارهای لازم برای بازاریابی و تبلیغات

  4. تدوین راهکاره‌های ایجاد انگیزه برای جذب مخاطبین خدمات آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی صنعت نفت


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0