امور فارغ التحصیلان

      
اين واحد به دليل بيماري كرونا از پذيرش هرگونه مراجعه حضوري معذور مي‌باشد.
:: بررسي پرونده فارغ‌التحصيلي
بعد از فارغ‌التحصيلي فرد در دانشكده محل تحصيل و ثبت نمرات و انجام تسويه‌حساب‌هاي مربوطه در دانشكده، پرونده آموزشي جهت بررسي به ستاد دانشگاه ارسال و در صورت نبود اشكال در پرونده و كامل بودن آن، كارهاي ذيل انجام مي‌گردد:
لازم است كليه دانش‌آموختگان جهت ثبت درخواست لغو معافيت تحصيلي، به سامانه آموزشي دانشگاه مراجعه و پس از ورود به سيستم در منوي پيشخوان خدمت درخواست خود را ثبت و پيگيري نمايند.
لازم به ذكر است پرونده‌هايي كه از نظر پذيرشي داراي نقص باشند، امور مربوط به فارغ‌التحصيلي و حتي بررسي پرونده به بعد از رفع نقص موكول مي‌گردد (براي اطلاع از نقص احتمالي، به قسمت نواقص پرونده در امور پذيرش و مشمولين در سايت دانشگاه (كليك نمائيد) مراجعه شود).

 آدرس سامانه آموزشي دانشگاه: http://edu.put.ac.ir 

راهنماي ثبت درخواست در سامانه گلستان

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0